logo HAEC ngang có màu

DOANH NGHIỆP

Các chương trình dành cho doanh nghiệp được HAEC lên ý tưởng thiết kế không chỉ gắn kết các thành viên trong công ty lại với nhau mà còn tương thích với nhu cầu của doanh nghiệp nhằm mang lại những giá trị cao không chỉ cảm nhận qua các giác quan, mà còn đem lại giá trị tinh thần cho các cá nhân tham gia và thúc đẩy tinh thần đoàn kết bao đời nay của dân tộc ta tạo nên sức mạnh tập thể cùng nhau đi lên và phát triển.

Bên cạnh đó, HAEC lấy chất liệu ý tưởng từ các giá trị văn hóa, môi trường, bản sắc dân tộc và văn hóa doanh nghiệp để lồng ghép vào những nội dung chương trình. Xây dựng giá trị không chỉ đảm bảo các yếu tố nghe – nhìn và còn đảm bảo đến các yếu tố Môi trường – Environmental, Xã hội – Social và Quản trị – Governance cho doanh nghiệp.

DOANH NGHIỆP
VAS Staff Outing 2018
DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP

Các chương trình được HAEC lên ý tưởng và thiết kế độc đáo, đậm bản sắc địa phương và kết hợp hài hòa truyền thống – hiện đại trên nền tảng giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp song song với công tác nhận diện thương hiệu cùng trách nhiệm cộng đồng. Ngoài ra, các dịch vụ được đảm bảo cao cấp với mạng lưới đối tác tin cậy, chuyên nghiệp.

CÁC GÓI CHƯƠNG TRÌNH OUTING COMPANY

COMPANY TRIP

M.I.C.E (Hội nghị, hội thảo, khen thưởng, Tiệc cuối năm)

DU LỊCH TRÁCH NHIỆM

TEAM BUILDING

HaiAu Educursions – Người Việt và Hành trình bảo tồn di sản Việt, xây dựng giá trị bản sắc Việt.

Liên hệ
info@haiaucantho.com.vn
515 đường 30 tháng 04, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84 908 404 477
© COPYRIGHT BY HAIAU EDUCURSIONS, ALL RIGHTS RESERVED